AKTUELT
PROJEKTER
 
byrum
bolig
erhverv/institution
landskab
 
  PROFIL
  KONTAKT
   
   
 
RETABLERINGSPLAN FOR TIPPEN
 

BYGHERRE: Rockwool
INGENIØR: Orbicon
STATUS: Forprojekt og udbudsmateriale 2008
 

Planteprincip:
Skovparcellerne består af tætte højskove med en skovrand mod omgivelserne dannet af mindre træer og buske.

De tætte højskove beplantes med lystræer af eg og ask og et indslag af robinie.

Skovbrynene etableres som 2-trins bryn bestående af hvidtjørn og pil med indslag af vilde roser, guldregn og slåen.


 
     
 
Tokkekøbvej 28A
DK 3450 Allerød
Tel +45 3064 3336
kb@brandtlandskab.dk