AKTUELT
PROJEKTER
 
byrum
bolig
erhverv/institution
landskab
 
  PROFIL
  KONTAKT
   
   
 
RETABLERINGSPLAN FOR TIPPEN
 

BYGHERRE: Rockwool
INGENIØR: Orbicon
STATUS: Forprojekt og udbudsmateriale 2008
 

Tippen er et gammelt deponeringsareal for Rockwool. Arealet er højtliggende og ligger op til Hedeland.

Intensionerne for beplantningen har været at danne et ekstensivt landskab med skovparceller, der bidrager med stor artsrigdom og med åbne kig til det omkringliggende landskab.

Planen består af en komposition af skovparceller, der varierer i størrelse.


 
     
 
Tokkekøbvej 28A
DK 3450 Allerød
Tel +45 3064 3336
kb@brandtlandskab.dk