AKTUELT
PROJEKTER
 
byrum
bolig
erhverv/institution
landskab
 
  PROFIL
  KONTAKT
   
   
 
MASTERPLAN FOR MASTRUP ÅDAL
 

BYGHERRE: Rebild Kommune
STATUS: Masterplan under udarbejdelse 2007-08
 

Masterplanen skal sikre de landskabe-lige og kulturhistoriske værdier i Mastrup Ådal og tilføje nye rekreative funktioner.

I tillæg til masterplanen er der udarbejdet et katalog over foreslåede tiltag, herunder anlæggelse af en bypark op mod Hobrovej, etablering af et naturcenter i forbindelse med Mastrupsøerne samt etablering af en stiforbindelse under jernbanen i åens niveau.


 
 
Tokkekøbvej 28A
DK 3450 Allerød
Tel +45 3064 3336
kb@brandtlandskab.dk