AKTUELT
PROJEKTER
 
byrum
bolig
erhverv/institution
landskab
 
  PROFIL
  KONTAKT
   
   
 
AKTIVITETSCENTER & DAGHJEM HOLTE
 

BYGHERRE: Rudersdal Kommune
ARKITEKT: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
INGENIØR: Niras
ENTREPRENØR HHM AS
 

Nyt aktivitetscenter og daghjem i Rudersdal Kommune. Bygningen er lavenergiklasse 1 og udføres med solceller og sedum på tagflader.

Grunden skråner kraftigt mod syd og det udnyttes til at skabe en ankomstzone med forplads og parkering i stueplan niveau og en varelevering mod syd i kælderniveau.

 
     
 
Tokkekøbvej 28A
DK 3450 Allerød
Tel +45 3064 3336
kb@brandtlandskab.dk